Kursustitler på Campus

Når du logger på Campus, har du som ansat i staten fri adgang til et bredt udvalg af e-læringskurser via Statens Læringskatalog.

Se her hvilke kursustitler vi udbyder via Campus:

Emne

Kurser på Campus

Intro til staten
Thumb Ministerbetjening

  

 • Folketingets arbejde
 • God adfærd i det offentlige
 • Ministerbetjening
 • Generel sagsbehandling 


På arbejde i staten
Thumb Ministerbetjening

 • E-læring i kønsmainstreaming
 • Mødet med borgere og virksomheder
 • Folketingets arbejde
 • Generel Sagsbehandling
 • Ministerbetjening
 • God Adfærd I Det Offentlige
 • MUS til medarbejdere
 • MUS til ledere
 • Skab gode samarbejdsrelationer

Personlig udvikling

  

 • MUS til medarbejdere
 • MUS til ledere
 • Skab gode samarbejdsrelationer
 • Afklaringsværktøj – Vil jeg være leder?
 • Mindmap som noteteknik
 • Personlig planlægning
 • Huske & Læseteknik
 • Læringsstile
 • Mødeledelse
 • SKILLSOFT KNOWLEDGECENTER: Professional Foundation (IN ENGLISH)

Kommunikation
Thumb Skriv gode taler

 • Mødet med borgere og virksomheder
 • Professionel service i Staten
 • Professionel telefonservice
 • Professionel service – ansigt til ansigt
 • Professionel telefonservice på engelsk
 • Professionel service på engelsk – ansigt til ansigt
 • Skab gode samarbejdsrelationer
 • Kommunikationsplanlægning
 • Pressekontakt
 • Skriv en afgørelse
 • Skriv et notat
 • Skriv klart og effektivt
 • Skriv til web
 • Skriv gode taler
 • Tilgængelighed på web – Alternativ tekst
 • Tilgængelighed på web – Introduktion
 • Tilgængelighed på web – Links
 • Tilgængelighed på web – Overskrifter
 • Tilgængelighed på web – PD
 • Tilgængelighed på web – Video

Service og beredskab
Thumb Service1

 • Mødet med borgere og virksomheder
 • Professionel service i Staten
 • Professionel telefonservice
 • Professionel service – ansigt til ansigt
 • Professionel telefonservice på engelsk
 • Professionel service på engelsk – ansigt til ansigt

IT-arbejdspladsen

 • SKILLSOFT KNOWLEDGECENTER:
  Microsoft Office 2007 (IN ENGLISH)
 • Intro til Campus
 • Tilgængelighed på web 02 – Alternativ tekst
 • Tilgængelighed på web 01 – Introduktion
 • Tilgængelighed på web 05 – Links
 • Tilgængelighed på web 03 – Overskrifter
 • Tilgængelighed på web 06 – PDF
 • Tilgængelighed på web 04 – Video
 • MS Excel 2007 - Grundlæggende del I
 • MS Excel 2007 - grundlæggende del II
 • MS Outlook 2007 - del I
 • MS Outlook 2007 - del II
 • MS PowerPoint 2007 - del I
 • MS PowerPoint 2007 - del II
 • MS Word 2007 - Grundlæggende del I
 • MS Word 2007 - Grundlæggende del II
 • MS Excel 2010 - grundlæggende del I
 • MS Excel 2010 - grundlæggende del II
 • MS Word 2010 - grundlæggende del I
 • MS Word 2010 - grundlæggende del II
 • MS Windows 7
 • MS Excel 2007 - Videregående del I
 • MS Excel 2007 - Videregående del II
 • MS Word 2007 - vidergående del I
 • MS Word 2007 - Videregående del II
 • MS Outlook 2010 - del I
 • MS Outlook 2010 - del II
 • MS PowerPoint 2010 - del I
 • MS PowerPoint 2010 - del II
 • MS Windows Vista - Ultimate
 • OpenOffice.org 3 del I
 • OpenOFfice. Org 3.0 - del II
 • Adobe InDesign CS2
 • Adobe Photoshop CS - del I
 • Adobe Photoshop CS- del II
 • MS Access 2003 - Grundlæggende database
 • MS Access 2003 - Videregående database
 • MS Excel 2003 - Grundlæggende
 • MS Excel 2010 - Videregående del I
 • MS Excel 2003 - Videregående
 • MS Outlook 2003 - Post- og kalendersystem
 • MS PowerPoint 2003 - Præsentation
 • MS Word 2010 - videregående del II
 • Windows XP Professional
 • Nyheder i Microsoft Office 2007
 • MS Excel 2010 - Videregående del II
 • MS Word 2003 - Grundlæggende tekstbehandling
 • MS Word 2003 - Videregående
 • MS Access 2007 - Grundlæggende del I
 • MS Access 2007 - Grundlæggende del II
 • MS Internet Explorer 6
 • Grundlæggende Informationsteknologi
 • IT i hverdagen m. MS Office 2007
 • MS Internet Explorer 8
 • MS Word 2010 - videregående del 

HR's værktøjskasse

 • E-læring i kønsmainstreaming
 • Overenskomst og Aftalesystemet
 • Rekruttering
 • Afskedigelse
 • MUS til HR – skab MUS med mening kvalitet og effekt
 • MUS til HR - hvordan Campus kan understøtte MUS
 • Arbejdstidsregler

Lederens
værktøjskasse
Thumb MUS

 • SKILLSOFT KNOWLEDGECENTER:
  Management (IN ENGLISH)
 • E-læring i kønsmainstreaming
 • Kompetent ledelse i vanskelige situationer
 • MUS til ledere
 • Introduktion til ledelse
 • Lederens lønsamtale
 • Medarbejderudvikling
 • Forandringsledelse
 • Sygefravær for ledere

Projektlederens
værktøjskasse


 • PRINCE 2 Foundation (2009) - Ansøgning om optagelse (begrænsede pladser)
 • SKILLSOFT KNOWLEDGECENTER:
  Project Management (IN ENGLISH)
 • SKILLSOFT KNOWLEDGECENTER:
  Project Management – prince2 aligned (IN ENGLISH)

Metoder og værktøjer


 • Anvendt Statistik  (på vej - ultimo 2012)
 • Businesscase-modellen  (på vej - ultimo 2012)
 • Effektmåling  (på vej - ultimo 2012)
 • Evaluering  (på vej - ultimo 2012)
 • Personas & Scenarier (på vej - ultimo 2012)
 • Tilgængelighed på web – Alternativ tekst
 • Tilgængelighed på web – Introduktion
 • Tilgængelighed på web – Links
 • Tilgængelighed på web – Overskrifter
 • Tilgængelighed på web – PDF
 • Tilgængelighed på web – Video
 • Mindmap som noteteknik
 • SKILLSOFT KNOWLEDGECENTER:
  Microsoft Certified Systems Engineer/Administrator (IN ENGLISH)

Økonomi og regnskab


 • Økonomiforvaltning i staten
 • Regnskabskontrol
 • Prisfastsættelse
 • Årsrapporter
 • Investering i anlæg
 • Rejseregler

EU


 • Kursustitler på vej!

Sprog og
kulturforståelse


 • Professionel telefonservice på engelsk
 • Professionel service på engelsk – ansigt til ansigt

Campus


 • MUS til HR - Hvordan Campus kan understøtte MUS
 • Campus e-guide