Support til e-læring

Hvis du oplever problemer med e-læring på Campus, kan du her læse om, hvor du henvender dig for support, og hvor du indberetter fejl i e-læring.

Selvom vi - med omfattende tests - prøver at undgå det, kan du som kursist komme ud for, at der er fejl ind i et e-læringskursus. Hvis du indberetter denne fejl, kan du hjælpe os med at gøre e-læring en bedre oplevelse for dig - og alle os andre!

Support til e-læring

Hvis du som kursist har spørgsmål til Campus - til brug af e-læring, adgangskode, ell.lign, skal du henvende dig til din lokale HR-ansvarlige.

Her finder du en oversigt over lokale HR-ansvarlige

Fejl i e-læring

Fejl i e-læring kan både være af indholdsmæssig eller teknisk art. Disse fejl kan både ligge i kurset selv, i dets opsætning i Campus eller afviklingen på de lokale computere. For at sagen kommer til rette vedkommende, er det vigtigt, at man holder sig til den support-kæde, der beskrives nedenfor.

Hvis du som kursist oplever en fejl i et e-læringskursus - eller at kurset ikke afspiller korrekt, kan du indberette fejlen således:

 1. Beskriv fejlen i support-skemaet
  Du kan hente support-skemaet her (docx) eller finde det under kursusbeskrivelsen i Campus (fanebladet "Flere detaljer"). Det er en stor hjælp hvis du tager et skærmbillede (tast Alt+Print Scrn) - og sætter det ind i dokumentet (tast Ctrl+V).
    

 2. HR eller kursist henvender sig til lokal Campus-ansvarlig
  Supporten til Campus starter lokalt. Send det udfyldte support-skema med for at præcisere fejlen. Hvis den lokale katalog-administrator eller IT-afdeling ikke kan løse sagen, så sendes den videre i systemet herfra.
    

 3. Lokal Campus-ansvarlig opretter sag hos Campus-support
  Moderniseringsstyrelsens Support (modstlon@modst.dk) varetager al support til Campus - også til e-læring. Hvis ikke de kan løse det selv, sender de det videre til rette vedkommende. Vær opmærksom på, at det kun er de Campus-ansvarlige, der kan henvende sig til denne support.

I øvrigt kan du altid se "kendte fejl" under driftsinfo på denne hjemmeside. Herudover optræder der vejledende tekst i kursuskataloget på Campus, hvis der er fejl, som kursisten bør være opmærksom på, inden kurset aktiveres.