Om Campus

Campus er statens fælles læringsløsning, der skal gøre kompetenceudvikling i staten mere effektiv målrettet og strategisk.

Artikel billede 9

Effektiv ved at udvikle en lang række e-læringskurser, så den enkelte medarbejder kan vælge mellem flere læringsformer, der understøtter og udvider den eksisterende kompetenceudvikling i staten.

Målrettet ved at skabe mulighed for at tildele kurser og læring til specifikke målgrupper samt mulighed for at følge op på den enkelte medarbejders udvikling.

Strategisk ved at kunne planlægge kompetenceudviklingsforløb og mulighed for ledelsesinformation, der giver overblik og indsigt.