Kursus

I Campus består et kursus af tre dele:

  1. Titel
  2. Form
  3. Aktivitet

Titel

For nemt at kunne afholde aktiviteter med samme indhold, men ved forskellige afholdelsessteder, - tider etc., arbejdes der i Campus med begrebet titler. En titel samler alt det generelle vedrørende en aktivitet og er dermed uafhængigt af afholdelsessted og -tid. Titlen er altså den generelle beskrivelse af, hvad et kursus indeholder.

Form

Formen er en beskrivelse af, hvordan kurset skal afholdes. Formen kan være et traditionelt tilstedeværelseskursus, et e-læringskursus eller et virtuelt møde.

Aktivitet

Aktiviteten er den detaljerede beskrivelse af, hvor og hvornår kurset afholdes. Aktiviteten indeholder de konkrete beskrivelser omhandlende kurset. En aktivitet baseres på en titel, der indeholder den generelle beskrivelse af kurset. Begrebet aktivitet anvendes, da et kursus kan være betegnelsen for mange afviklingsmetoder, fx et tilstedeværelseskursus, et videomøde, et e-læringsprogram, en konference etc.

Sessioner

Hvis du afholder et tilstedeværelseskursus, kan du i Campus angive tidspunkterne og stederne de enkelte kursusdage ligger på. Et kursus, der strækker sig over fire mandage vil således typisk indeholde fire sessioner, mm. der er nogle præindstillede sessioner men du kan sagtens tilføje og redigere dine egne sessioner.

 

Opgaver

Parallelt til kursets sessioner kan kurset også indeholde forskellige opgaver. Det kan være en ud- eller bearbejdelse af enhver slags, deltagelsen i et forum og især e-læring, der ligger som opgaver.

Blended learning

Skal viden og nye kompetencer forankres dybere, giver en kombination af forskellige former bedste forudsætninger, for at opnå dette. Ved fx at kombinere e-læring, sidemandsoplæring, gruppearbejde og elektroniske tests med hinanden, er der mulighed for både at inddrage elementer af høj kvalitativ formidling, relevant dialogbaseret oplæring, interaktion med medkursister og en motiverende prøve. Tilsammen kan disse elementer således tilgodese mange flere aspekter af læring, end en enkelt læringsform typisk vil kunne alene.

Særligt kombinationen af tilstedeværelseskurser med e-læring er interessant, når kurserne dækker så bredt, som det til dels er tilfældet i Campus. Ved at følge op på et e-læringskursus med et lokalt tilstedeværelseskursus, kan forudsætningerne fra e-læringskurset uddybes og sættes ind i den lokale kontekst.