Mens Campus byder på en masse muligheder, bliver de fleste af mulighederne først tilgængelige, når alle involverede roller udfører opgaverne, der er forbundet med rollen. Fx er der i Campus mulighed for at gøre kursustilmeldingen afhængig af ledergodkendelse, der kan lægges ind i systemet. En tilmelding, en kursist gennemfører, kræver i dette tilfælde en bekræftelse af lederen, der bliver informeret om dette ved hjælp af en e-mail sendt af systemet. I det tilfælde, lederen bekræfter tilmeldingen, får kursisten en plads på kurset. Undlader lederen håndteringen, forfalder pladsen og bliver tildelt en anden kursist.

Nedenunder ses de typiske opgaver, de forskellige roller er ansvarlige for:

Deltager

 • Søgning af og tilmelding til relevante kurser, uddannelser etc.
 • Efterspørgsel på alternativ kursusdato eller -sted
 • Tilføjelse af eksterne kurser til egen liste over gennemførte aktiviteter, så historikken giver et retvisende billede af videreudviklingsaktiviteter
 • Håndtering af planer, tilmeldte aktiviteter, uddannelser etc.

Leder

 • Godkendelse eller afvisning af tilmeldinger
 • Opfølgning på aftalte aktiviteter ved fx MUS
 • Forventningsafstemning, inden deltagere deltager ved aktiviteter
 • Opfølgning og hjælp til forankring af ny viden efter deltagere har deltaget i aktiviteter

HR-medarbejder

 • Opsætning, markedsføring og administration af lokalt og globalt kursuskatalog
 • Forankring og implementering af e-læringskurser
 • Administration af aktiviteter
 • Administration af brugere
 • Udrulning af aktiviteter til hele jobgrupper
 • Opsætning af planer til facilitering af MUS-processen

 

Roller i Campus

Nedenstående skema viser de forskellige roller der findes i Campus, samt hvilken funktion de har i systemet. Den samme bruger, kan sagtens have forskellige roller.

 

Forside (bruger)
Her håndtere brugeren sin egen kompetenceudvikling fx tilmeldinger, udviklingsplaner, fællesskaber m.m.
Leder Lederens overblik over sit team og dets kompetenceudvikling.
Katalogadministrator
Udvikler og administrerer elementer til kompetenceudvikling, dvs. titler, aktiviteter, uddannelser m.m.
Registrator Håndterer ordrer.
Forumadministrator Opretter og administrerer fællesskaber.
Indholdsadministrator
Udvikler og administrerer e-læring, evalueringer og spørgeskemaer.
Kompetenceadministrator Administrerer job og kompetenceprofiler.
Personaleadministrator Vedligeholder persondata og udviklingsplaner.
Underviser Instruktør på aktiviteter. Håndtere deltagere og resultater.