Domæner

Domæner er organiserede hierarkisk, dvs. et overordnet domæne har rettigheder til dets underordnede domæner. Hvis domæne A har 2 underordnede domæner, B og C, så gælder følgende:
 • En person (bruger), som har domæne A som sit hjemmedomæne, vil også have rettigheder i domæne B og domæne C,
 • En person, som har domæne B som sit hjemmedomæne, vil kun have rettigheder i domæne B,
 • En person, som har domæne C som sit hjemmedomæne, vil kun have rettigheder i domæne C.

Personer kan – udover at have adgang til deres hjemmedomæne og evt. underliggende domæner – også have adgang til de elementer, der ligger i andre domæner.

En person, som har domæne B eller C som sit hjemmedomæne, kan også have adgang til elementerne i domæne A. Personen har således adgang til elementer, der er placeret i domæne A og er fælles for B og C. Domæne A vil typisk repræsentere et ministerområde, en region eller en kommune.

I Campus er domænestrukturen opbygget således:
 • En person er placeret i et hjemmedomæne og har adgang til elementerne i dette domæne,
 • En person har adgang til elementerne i et domæne, der er fælles for ministerområdet, regionen eller kommunen, som hjemmedomænet hører til.
 • En person har adgang til et domæne, der indeholder elementer, der er fælles for alle interne brugere i Campus (f.eks. fælles e-læring, sessionsskabeloner,
          ressourcer m.m.). Dette domæne hedder Fælles.
 • En person har adgang til et domæne, der indeholder elementer, der er fælles for alle brugere i Campus (såkaldte Markedskurser). Dette domæne hedder
          Marked.
 


 

I det viste eksempel er brugerens hjemmedomæne B, og brugeren har også adgang til elementer i domænerne A, Fælles og Marked.