E-læringskurser i Campus

Campus stiller godt hundrede e-læringskurser til rådighed - som du på hovedmenupunktet på siden her får et meget hurtigt overblik over.

De fleste af dem er udviklet og skræddersyet til det offentlige, i et samarbejde mellem eksperter for indhold og repræsentanter fra offentlige arbejdspladser, der har sikret kvaliteten og relevansen for netop den arbejdspladser, de repræsenterer. Både kvaliteten af kurserne og relevansen for bredden af medarbejderne i det offentlige er således sikret - men for nogle emner vil både medarbejdere og ledere føle, at der mangler en lokal rammesætning, for at deltageren får det optimale ud af det.

 

Blendning med e-læring

Er e-læringen tænkt ind i et lokalt kursus, kan både udbyttet af tilstedeværelseskurset og selve e-læringskurset optimeres. Afhængigt af formålet stilles e-læringskurset nogle gange som krav for deltagelsen i et tilstedeværelseskursus. På denne måde sikrer e-læringen, at deltagerne har fælles forudsætninger, så der ved undervisningen kan fokuseres på at anvende den nye viden.

I andre tilfælde startes der med lokale tilstedeværelsesmøder, for at sætte en fælles ramme for uddannelsesindsatsen af fx et helt kontor - og der følges op på indholdet i e-læringen, ved at sætte den ind i den lokale kontekst via diskussioner på kontor- eller arbejdsgruppemøder. Endnu andre gange tages dele af et e-læringskursus ud af sammenhængen, men sættes ind i en ny sammenhæng ved møder, hvor de kan initiere diskussioner. 10 cases i et e-læringskursus kan på denne måde over to en halv måneder give inspiration til fælles drøftelser i et team - og på denne måde være med til at forankre viden om fx offentlighedsloven længerevarende. 

 

Rent teknisk er der to muligheder, for at blende e-læringen med traditionel undervisning:

  1. Deltageren tilmelder sig til to forskellige aktiviteter; e-læringskurset og det traditionelle kursus med dets sessioner og evt. andre opgaver.
  2. Alternativt kan e-læringen lægges ind i selve kurset, der skal gennemføres, som en opgave ved siden af de andre opgaver og sessioner, aktiviteten indeholder. Der er selvfølgeligt også mulighed for at lægge virtuelle møder eller andre opgaver ind i aktiviteten. Mens førstnævnte løsning er den oplagte og nemme, virker sidstnævnte løsning mere integreret over for kursisten.

Gennemførelsen af e-læringsprojekter

Campus Teamet har stor erfaring i gennemførelsen af e-læringsprojekter, og er klar til drøftelser af både koncept, produktion og teknisk afvikling i Campus. Siden medio 2013 er al nyproduktion omstillet til anvendelsen af forfatterværktøjet Articulate Storyline. I denne forbindelse er der udviklet forskellige designtemplates, der kan anvendes til egne produktioner. Articulate Storyline er nemt at komme i gang med, hvis man selv vil kaste sig over det - men de allerfleste producenter kan anvende programmet alle slags løsninger.