Kompetencer

Der findes mange forskellige definitioner på, hvad en given kompetence er.

Kompetencer kan fx udtrykkes som den samlede evne til at benytte sig af de samlede erfaringer, kundskaber og kvalifikationer, man har til varetagelse af en bestemt funktion. Andre definerer kompetencer overfor begrebet kvalifikationer, således at kompetencer er kombinationen mellem at kunne (kvalifikationer) og at ville (motivationen), i forhold til at varetage en given opgave.

Det er derfor vigtigt, når man planlægger og udvikler læringsforløb, at gøre sig klart hvilke kompetencer de lærende skal erhverve i forløbet, idet målene ellers kan blive uklare, hvilket kan føre til manglende målopfyldelse eller manglende motivation for læringsforløbet.

Kompetencer kan være beskrevet bredt eller mere afgrænset som fx innovationskompetence, sproglig kompetence og it-kompetence. Kompetencer er ikke kun faglige kompetencer, men kan også dække over såvel sociale- som personlige kompetencer – fx samarbejde, empati, ordenssans.

 

Kompetencer i Campus

Udgangspunktet for arbejdet er et kompetencebibliotek, indeholdende alle de faglige, sociale og personlige kompetencer som er væsentlige for organisationens opgavevaretagelse. Det er her væsentligt at kunne begrænse sig, idet der gerne skulle være tale om generiske kompetencer som kan genbruges på tværs af organisationen, således at den eneste forskel mellem to forskellige stillinger, er det niveau som den pågældende kompetence skal bestrides på.   

I Campus kan man ”pakke” kompetencer i kompetencegrupper, som fx ledelse, IT, økonomi, kommunikation, strategi etc., hvilket kan give et mere tematisk overblik over hvilke kompetencer der er i spil, herunder hvem i organisationen der har ansvaret for at vedligeholde en gruppe af kompetencer.

Tildeling af kompetencer

Kompetencer kan enten tildeles enkeltvis (fx skriftlig kommunikation), som en jobrolle (fx kommunikation) eller som et job (fx økonomichef), jf. nedenstående figur.

Tildeles de enkeltvis er det ret ligetil, det der alene skal defineres er et færdighedsniveau ved tildelingen. Sker det derimod rollebaseret, skal man opbygge et antal jobroller der kan anvendes generisk, på tværs af forskellige job, og som igen indplaceres på færdighedsniveauer ved tildeling.

Den mest avancerede form for tildeling kan ske via jobbet, som sættes direkte på medarbejderens profil. Sker det, vil hele det opbyggede kompetencehierarki blive tildelt automatisk, så snart jobindehaveren for jobbet vedhæftet til sin profil (fx Økonomichef), jf. nedenstående figur.