Publikumstyper

Brugere i Campus tildeles automatisk en eller flere publikumstyper, afhængigt af den organisations struktur de er oprettet i. Organisationsstrukturen varierer fra ministerområde til ministerområde, men en typisk organisationsstruktur vil bestå af en ministerområde-fælles organisation samt en organisation for hver styrelse. Brugerne er oprettet i styrelses organisationerne.

Eksempel: Finansministeriets organisationsstruktur, og dermed også publikumstypestruktur, er opbygget som følger. Finansministeriet fælles er det øverste niveau, herunder ligger Finansministeriets Departement, Statens IT og Statens Administration. Publikumstyperne er som nævnt opbygget på samme måde og navngivet som organisationerne.

Brugerne tildeles automatisk publikumsunderstyper ud fra den organisationsstruktur de er oprettet i.

En bruger fra hhv. Finansministeriets Departement, Statens it og en bruger fra Statens Administration vil således få tildelt nedenstående publikumstyper.


Som det fremgår af ovenstående deler alle brugere i de tre organisationer publikumstypen ”Finansministeriet fælles”. Derudover har brugerne i de tre styrelser publikumsunderstyper som svarer til deres organisation.

Hvis der til en aktivitet tilknyttes en publikumsunderstype fx ”Finansministeriets Departement” vil kun brugere med denne publikumsunderstype kunne fremsøge og tilmelde sig den pågældende aktivitet. Hvis publikumstypen ”Finansministeriet fælles” tilknyttes en aktivitet vil brugere i alle de tre underliggende organisationer kunne tilgå titlen. Bemærk at alle aktiviteter, som oprettes på baggrund af en titel, der har tilknyttet én eller flere publikumstyper/undertyper vil nedarve disse.  Det er således muligt at spærre for brugeres tilgang til titler og/eller aktiviteter.

Som nævnt er fleste ministerområders organisationsstruktur er opbygget som ovenstående eksempel.

Uanset om en publikumstype/undertype er nedarvet fra titlen eller tildelt direkte til aktiviteten er det muligt at tildele minimums antal pladser pr. publikumstype på aktiviteten. Det er vigtigt at huske på at så snart man begynder at sætte publikumstyper på sine elementer spærres adgangen samtidigt til alle brugere som ikke har den/de pågældende publikumstyper.