Udbyder

Med udbyder i Campus forstås den organisation, der har publiceret de respektive titler og aktiviteter i Campus. Når der er tale om e-læring, kan der både angives en ”Udbyder” og en ”Producent”, mens man ved tilstedeværelsesundervisning kun kan angive en ”Udbyder”.

Listen over såvel udbyder som producent vedligeholdes af Moderniseringsstyrelsen, hvorfor tilføjelser skal indrapporteres som en supportsag.

Marked

Med Campus Marked forstås de markedsbaserede aktiviteter i Campus, dvs. aktiviteter hvor en statsinstitution udbyder kurser til andre målgrupper end sine egne ansatte, fx andre offentlige institutioner, borgere, studerende eller partnere.

Kun institutioner som er omfattet af Campus, eller organisationer der har en leveranceaftale med det offentlige, kan blive tilsluttet til Campus Marked.

Der skelnes i Campus mellem interne og eksterne brugere: 

  • Interne brugere: De statslige medarbejdere der er omfattet af Campus vil have status som interne brugere. Disse vil ligeledes kunne tilgå Campus Marked, og tilmelde sig de markedsbaserede aktiviteter.

  • Eksterne brugere: Såvel offentlige som private medarbejdere, som ikke er omfattet af Campus, vil derimod have status som eksterne brugere. Disse vil alene kunne se og tilmelde sig de markedsbaserede aktiviteter. Brugerne står selv for oprettelsen af deres stamdata via en Campus brugergrænseflade.

Anvendelsen af Campus Marked vil kræve, at nærværende tilslutningsaftale indgås med Moderniseringsstyrelsen. Information om tilslutning kan fås ved at kontakte modstlon@modst.dk.