Introduktion

Bagved Campus og Info-Campus.dk, er et hold af engagerede medarbejdere fra Moderniseringsstyrelsen, også kendt som Campus Teamet. I teamet arbejder vi med vedligeholdelse, udvikling og support omkring Campus.

På denne side, henvender vi os til jer, der ikke er tilsluttet Campus, men gerne vil vide mere om tilslutning og implementering. Det kan samtidig også være til jer, der er tilsluttet men ikke er begyndt at bruge Campus endnu - men har brug for lidt inspiration til opstart.

Her på siden, kan du læse om vores implementeringsforløb af Campus, ved tilslutning af større organisationer. Herunder hvilke faser der er og disses indhold. Samtidig henviser vi til vores aftaledokumenter, som er den juridiske del af tilslutningen til Campus. Endeligt kan du på de andre faner læse mere, om koncepterne for Campus og finde hjælp under support.

Information om Campus

Campus er et stort system, som kan bruges på mange måder. Nogle har fokus på e-læring, andre på kursusadministration og andre igen på kompetencer og planer. Vores informationsfolder giver dig et overblik over de forskellige funktioner Campus indeholder. Du kan bruge folderen, til at orientere dig i systemet og læse om nogle af de funktionaliteter der findes.

Du kan hente folderen her (pdf).

For at få mere information omkring Campus, kan du se vores slides fra det sidste informationsmøde her (pdf).

Hvis du ønsker at bruge materialet til internt brug (som PowerPoint præsentation) kan du henvende dig til os, ved at skrive en mail til modstlon@modst.dk.


 

Campus implementering i 6 faser

3 til 6 måneder fra tilslutningsaftale

Nedenfor, ses modellen for implementeringsforløbet i Campus. Tidsangivelsen for implementeringsmodellen, varierer ud fra organisationens størrelse. Bemærk venligst, at der under hele forløbet, er kommunikation og samarbejde mellem organisationen og Moderniseringsstyrelsen.

 

 

1. Fase
Planlægning

Første fase handler i store træk om at sætte rammer, dvs. hvordan skal projektet organiseres, hvilke leverancer er involveret, strategi for anvendelse og implementering og ikke mindst, en plan for den videre proces.

2. Fase
Konfiguration

I denne fase håndteres dels de tekniske parametre, herunder hvorfra stamdata skal hentes, dels forhold omkring struktur og opsætning, i forhold til egen organisation. Endelig drøftes funktionalitet og evt. prioritering i forhold til ibrugtagning af funktionalitet.

3. Fase
Oplæring

I denne fase, bliver de udvalgte Campus administratorer og superbrugere oplært. De vil blive sat ind i de forskellige roller i Campus, og hvorledes disse anvendes i forhold til deres arbejdsopgaver. IT og systemejers opgaver håndteres ligeledes i denne fase.

4. Fase
Opsætning

I denne fase opsættes Campus så det passer til de aftaler der er indgået under fase 2 – konfiguration. Dette indebærer blandt andet også opsætning af integrationer og test af disse – fx oprettelse og vedligeholdelse af brugere.

5. Fase
Modning

I denne fase, planlægges igangsættelsen af Campus. Organisationen arbejder her selvstændigt med vejledninger, guides og evt. pilotprojekter. Moderniseringsstyrelsen står til rådighed i form af råd og vejledning.

Et lille tip til igangsættelsen er, at anvende vores Kom godt i gang folder. Den kan anvendes til kick off, men kan ligeledes være en del af en velkomstpakke til nye medarbejdere.

6. Fase
Drift

Sidste og sjette fase dækker overgangen til rigtig drift af Campus (go’ live). Organisationen har her etableret sin egen supportorganisation (1.Level) og Moderniseringsstyrelsen står kun til rådighed til driftsstøtte i en begrænset periode.Aftaledokumenter

Vil du vide mere om den juridiske del af tilslutningsmulighederne til Campus, kan du læse aftaledokumenterne på denne side.

 

Hvis du har nogle spørgsmål i forhold til tilslutning, implementering etc. så kontakt os på modstlon@modst.dk