Helle Krog, systemadministrator for IndFak2 og fakturafordeler i Arbejdsskadestyrelsen, har brugt e-læringskurset IndFak2 for brugere til at uddanne hendes kollegaer i det nye system. Tiden for de to kurser, hun havde regnet med, at skulle holde, har hun dermed sparet. Helle gennemførte selv e‑læringskurset som direkte forberedelse til at skulle arbejde med det nye system. Hun blev positivt overrasket. ”Det her er så godt, der er ikke noget, jeg kan forklare bedre for mine kolleger. De kan tage kurset, så ved de alt, hvad de skal vide.”, var Helles spontane tanke, som hun så førte ud i livet.

 

”I e-læringskurset kan den enkelte bruger vælge, hvilken rolle der er relevant for ham – og hvor dybt han skal med det. Det kan man ikke rigtigt med almindelige kurser, der skal alle lytte til det hele.”, siger Helle om spørgsmålet til, hvorfor e-læringskurset tager så meget mindre tid til at gennemføre. ”Hvis man virkeligt fokuserer på det, man har brug for, kan e-læringen klares på et kvarter eller tyve minutter. Men hvis man så skal dybere, kan man jo bare komme tilbage.”


På spørgsmålet, om hun nu slet ikke yder support mere, svarer Helle negativt. ”Kurset sørger faktisk for, at man kan klare de opgaver, man skal kunne i systemet, men hvis der kommer nogle, der har noget meget specielt, hjælper jeg selvfølgeligt gerne. Når der bliver spurgt om hjælp, opdager jeg hurtigt, hvis de slet ikke har taget kurset og så bliver de opfordret til at tage det, og prøve selv. De får selvfølgelig hjælp, når der bliver bedt om det, men det er også nemmere at hjælpe, når kurset er taget og der er viden om systemet.”

 

Især chefer, der har taget e-læringen

I Arbejdsskadestyrelsen var der mange chefer, der havde behov for oplæring i det nye system, da det er dem og enkelte medarbejdere med eget budgetansvar, der køber ind og håndterer fakturaer. Tidsfaktoren ifm. afviklingen af e-læringen spillede derfor også en væsentlig rolle. Der var mange, der sukkede og var lidt afvisende, da jeg første gang fortalte dem om, at de skulle tage e-læringskurset for at lære om det nye IndFak2. De havde tidligere prøvet at tage tre-fire-timers kurser, de så blev smidt af fra, for at skulle starte forfra. Men da jeg forklarede, at man kunne vælge i indholdet og nemt kunne finde den rolle, der var relevant for den enkelte, blev de mere positive.


Tilmeldingstallene til kurset for Arbejdsskadestyrelsen viser da også, at det endnu ikke er alle, der har taget kurset – selv om det i princippet er relevant for dem. Dog havde godt halvdelen af de relevante medarbejdere været igennem kurset inden for den første måned efter overgangen til det nye system. En del af brugerne har kun to-tre fakturaer om året. De kan jo så tage kurset, når det bliver relevant for dem., siger Helle og synes ikke, at det er et problem: I modsætning til andre kurser kan de jo også tage e-læringskurset om et halvt år, så de kan tage det, når de så skal bruge det! Helle vil dog følge op med en skrivelse til hendes brugere om, at hun er glad for at implementeringen af det nye system er forløbet så godt. I denne forbindelse vil hun også anbefale e-læringskurset til alle dem, der endnu ikke har taget det – og alle de andre, der måtte komme til Arbejdsskadestyrelsen i fremtiden.


Også som helhed en stor succes

De samlede tal for kurset tyder på, at også mange andre arbejdspladser har profiteret af kurset. Pr. 7. maj 2015 er der således godt 750 brugere, der har taget e-læringskurset IndFak2 for brugere. Også her er tilbagemeldingerne fra brugerne positive. Kurset er senest blevet opgraderet og indeholder nu i version 1.1. også indhold omkring understøttelse af indkøbsprocessen i systemet. Det er i princippet først relevant, når indkøbsmodulet for alvor bliver implementeret – i andet halvår 2015. Kurset er obligatorisk som forberedelse til de implementeringsworkshops, Moderniseringsstyrelsen holder for de arbejdspladser, der skifter til den nye version, og muliggør her fokus på opsætning og anvendelsen af systemet.