På denne side, kan du finde de huskesedler der vedrører Campus Online. Huskesedler er vejledninger på én side, der intuitivt skal guide og vejlede dig i din brug af Campus Online.

Huskesedler

Opret online klasse (pdf)
Denne huskeseddel viser, hvorledes du som katalogadministrator opretter en online klasse. Huskesedlen viser de punkter i oprettelsen af en online klasse, der adskiller sig fra oprettelsen af et tilstedeværelseskursus.

Deltag i online klasse (pdf)
For at deltage i en online klasse, skal du være tilmeldt aktiviteten i Campus. Denne huskeseddel viser dig hvordan, at du deltager i en sådan klasse.

Opret et online møde (pdf)
Du kan som almindelig bruger af Campus, ligeledes oprette et online møde. Denne vejledning vil vise hvorledes dette gøres.

Deltag i online møde (pdf)
For at deltage i et online møde, skal du være inviteret af mødelederen. Denne huskeseddel vil vise dig hvordan, at du tilgår og deltager i mødet.

Leder i online møde (pdf)
Som leder i et online møde, har du nogle anderledes muligheder, end den almindelige deltager. Denne vejledning vil vise dig hvordan, at du starter, afslutter og annullerer mødet. Samt hvordan mødet afspilles igen, hvis det er blevet optaget.

Quickguides

For at give dig et hurtigt overblik over de forskellige funktioner i Campus Online, har vi udviklet to quickguides. Disse guides vejleder i funktionaliteterne og diverse indstillinger, og hvorledes disse konfigureres. 

Quickguide til mødelederen (pdf)
Her kan du som mødeleder orientere dig i funktionaliteterne i Campus Online.

Quickguide til deltageren (pdf)
Her kan du som deltager orientere dig i funktionaliteterne i Campus Online.